Pisanie prac doktorskich zagranicą a nostryfikacja

Na samym początku warto wiedzieć, czym jest nostryfikacja. Jest to uznanie dokumentu zagranicznego za legalny oraz brany pod uwagę na terenie innego kraju, niż ten, w którym został wydany. Oznacza to, że pisanie prac doktorskich zagranicą jest możliwe, o ile będzie to kraj, z którego taki doktorat można potem nostryfikować - innymi słowy, sprawić, aby był ważny w Polsce.

Pisanie prac doktorskich pochłania bardzo dużo energii oraz sił. Bardzo często doktoranci decydują się na realizowanie swoich studiów w innych krajach, często związanych z tematem analizowanym w pisanej pracy doktorskiej. Jest to zrozumiałe - pozwala lepiej poznać zagadnienie oraz analizować je w miejscu, które pierwotnie nadało mu sens. Wówczas nostryfikacja jest koniecznością.

Doktorat jest rzeczą, której poświęca się znaczną część swojego życia. W tym czasie dba się o odpowiedni rozwój zagadnienia, właściwe podejście, analizuje różne teorie oraz źródła wiedzy, które mogą pomóc w drodze do uzyskania właściwych odpowiedzi w pracy doktorskiej. Z tego powodu, jeśli po doktoracie zamierza się pracować w innym kraju, warto go zrobić tak, aby w tym drugim kraju również był ważny.

Nostryfikacja doktoratu w Polsce odbywa się oczywiście według konkretnych reguł prawa. Jest to wskazane, aby wypełniać wszystkie procedury po kolei - znika wówczas ryzyko, że coś pójdzie nie tak i będzie problem z uzyskaniem tytułu doktora mimo wieloletniej pracy.