Punkty za publikacje mierzą umiejętności badawcze naukowców

Wielu studentów marzy o tym, by, po zdobyciu dyplomu ukończenia studiów, poświęcić się pracy naukowej. Część tych osób liczy na możliwość prowadzenia badań naukowych na swojej macierzystej uczelni bądź w różnych ośrodkach naukowych czy prywatnych koncernach.

Dla tych, którzy te marzenia są w stanie spełnić, otwiera się droga do kariery naukowej, która, jak choćby w przypadku medycyny, może mieć wpływ na poprawę jakości życia innych ludzi, uwolnienienie się od chorób, bardziej skuteczne leczenie. Prowadzenie badań naukowych przez wybitnych specjalistów jest więc szansą na korzystne zmiany.

Dlatego też tak ważną rzeczą jest, by pracownicy naukowi aktywnie uczestniczyli w rozmaitych projektach badawczych. Poszczególne ośrodki badawcze, przy wsparciu płynącym z funduszy europejskich, przyznają dotacje na prowadzenie badań i rozwój nauki.

Mimo to polscy naukowcy wciąż w zbyt małym stopniu angażują się w badania naukowe, ich wkład w rozwój nauki zazwyczaj znany jest i komentowany jedynie w rodzimych instytutach. Tymczasem miarą aktywności dobrego badacza jest świadomość jego dokonań w świecie nauki - przede wszystkim poza granicami Polski.

Swego czasu Institute for Scientific Information opublikował listę czasopism, w których publikowanie wiąże się z uznaniem dla badaczy. Tak zwana lista filadelfijska jest podstawowym dokumentem, który brany jest pod uwagę przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podczas oceny polskiego szkolnictwa wyższego.

Pracownicy naukowi otrzymują punkty za opublikowanie artykułu z wynikami swoich badań w czasopismach specjalistycznych. Im większą rangę ma dane czasopismo, tym więcej punktów otrzymuje pracownik. Oczywiście, te najlepiej punktowane czasopisma to periodyki zagraniczne.

System punkowy ujednolicony jest dla wszystkich uczelni wyższych i związanych z nimi ośrodków badawczych. Pozwala oceniać dorobek naukowy każdego pracownika. Punktowane są zarówno artykuły opublikowane przez samego badacza, jak i wszystkie te, w których na badania danego naukowca ktoś inny się powołuje, cytując bądź umieszczając adnotację w przypisach końcowych.

System punktowy jest więc dobrym miernikiem aktywności naukowej pracowników placówek naukowych z całej Polski, choć - jak większość odgórnie ustalanych przepisów - posiada swoje wady i zalety. Wiele kierunków studiów, szczególnie tych humanistycznych, posiada wewnętrznie opracowywane listy czasopism punktowanych, które są brane pod uwagę między innymi podczas rekrutacji na studia doktoranckie.

W takich wypadkach punkty za publikacje zwiększają szansę potencjalnego kandydata na to, że dostanie się na studia i będzie mógł kontynuować naukę, rozwijać swoje umiejętności oraz publikować swoje badania. Warto więc na każdym etapie drogi naukowej zadbać o aktywne w niej uczestniczenie.