Prace doktorskie - podstawowe informacje.

W dzisiejszych czasach co raz więcej młodych ludzi podąża ścieżką naukową. Co to znaczny? znaczy to tyle, że po uzyskaniu tytułu licencjata, magistra, studenci decydują się kontynuować swoją naukę i podejmują studia III stopnia, a więc studia doktoranckie. Czym są studia doktoranckie, na czym polegają i jakimi prawami się rządzą?

Studia doktoranckie trwają cztery lata i kończą się uzyskaniem przez studenta tytuły doktora. W trakcie tych czterech lat doktoranci piszą prace doktorskie, zdobywają wiedzę praktyczną w zakresie wykładania, biorą czynny udział w konferencjach, sympozjach, publikują artykuły w czasopismach naukowych, etc.

Doktoranci mogą pisać prace doktorskie pod okiem promotora, czyli opiekuna naukowego, a mogą to robić samodzielnie, czyli z tzw. wolnej stopy. Po napisaniu, prace doktorskie poddawane są ocenie recenzentów, a następnie ma miejsce obrona pracy doktorskiej. W przeciwieństwie do prac magisterskich, licencjackich, obrona prac doktorskich jest publiczna i ma w niej prawo uczestniczyć każdy.

Prace doktorskie zwane również dysertacjami są pracami twórczymi, specjalistycznymi, pracami wnoszącymi istotny wkład do nauki. Każda praca musi być poprawna merytorycznie i metodycznie. Co do wyznaczników edytorskich, to każda uczelnia stosuje swoje własne wartości. Jednak zazwyczaj takie prace pisze się w Wordzie, czcionką 12 zachowując odpowiednie marginesy i interlinie.