Pisanie prac doktorskich w oparciu o prestiżowe czasopisma naukowe

Sięgając po tytuł doktora warto znać zasady przyznawania tego tytułu, ustawę dotyczącą całego procesu doktoryzacji oraz szczegółowy regulamin danej uczelni, na której zamierzamy prowadzić przewody doktorskie. Do zeszłego roku wystarczyło posiadanie tytułu magistra, by studenci rozpoczynali pisać prace doktorskie. Od 2013 roku będą musieli mieć na swoim koncie wartościowe publikacje, by móc wszcząć przewód.

Największą wartość dla prac doktorskich mają artykuły pisane do polskich, prestiżowych czasopism naukowych, znajdujących się na stosownej liście MNiSW. Takie publikacje mogą stanowić także samodzielne prace doktorskie. Klasyfikacja najlepszych czasopism stanowi podpowiedź dla studentów, co mają czytać i na czym się opierać w trakcie ich badań naukowych, by były one zawsze aktualne.

Warto, by bibliografie prac doktorskich zasilały także pozycje klasyfikacji MNiSW. Trzeba pamiętać, że recenzenci od tego miejsca rozpoczynają czytanie prac, co daje im pogląd na ich treść oraz formułowane wnioski. W większości przypadków, podczas samej obrony prac, studenci otrzymują pytania dotyczące materiałów, na które się w swoich badaniach powoływali. W związku z tym wszystkie umieszczone pozycje powinny być szczegółowo przeanalizowane.

Klasyfikacja MNiSW jest przez wielu naukowców i specjalistów z danych dziedzin uważana za dyskusyjną, bo pisma często pojawiają się na rynku z wielomiesięcznym opóźnieniem. Za kontrowersyjną jest również uważana podana punktacja. Dopóki jednak nie ma innych polskich zestawień, trzeba się nią posługiwać i traktować jako obowiązującą.